Nghiên cứu của giáo sư Ji Geun Eog (Zigunuk) về Probiotic

Nghiên cứu của giáo sư Ji Geun Eog (Zigunuk) về Probiotic

Giáo sư Ji Geun Eog (Zigunuk) được mệnh danh là chuyên gia men vi sinh. Ông là người nổi tiếng thế giới về Probiotics. Với 30 năm nghên cứu về men vi sinh. Chính vì thế người ta hay gắn thêm cho ông những câu nói mỗi khi nhắc đến ông. “30 năm cuộc đời chỉ đi trên một con đường duy nhất, con đường probiotcis”, “Chuyên gia men vi sinh”, “Người nổi tiếng thế giới về probiotics”.

Câu hỏi
Những câu hỏi mới nhất
Liên hệ